រូបមន្តជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ត្រៀមប្រឡងបាក់ឌុប រៀបរៀងដោយលោកគ្រូ ធូ ភន

ទាញយកឯកសារ

រូបភាពនៃផ្នែកខាងក្នុងនៃសៀវភៅ (គុណភាពអន់ជាងច្បាប់ដើម)

ស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមរយៈប្រធានបទ រឺ បង្ហោះសៀវភៅ

ស្វែងរក

ប្រធានបទពេញនិយម